دباره ی ما

دانه طلا، از ابتدای تیر ماه 1402 شکل گرفت و به صورت تخصصی در زمینه ی خرید و فروش انواع برنج در ایران به فعالیت پرداخت. ما با دارا بودن این پتانسیل که می توانیم بیشترین و بهترین برنج کشور را در شهرستان جویبار از توابع استان مازندران اولید کنیم و به سراسر ایران ارسال کنیم.